Financieel resultaat

SOCIAAL
ADRES Vlassenhout 17 9200 Dendermonde
CONTACT info@ac-ovl.be 24/7 052-20.20.20
 Succes is the sum of small efforts, repeated day in & day out.    - UNKNOWN -
Personeelskost BV
2017 - € 435229 | 2018/2019 - € 1014841 | 2020 - €
Afschrijvingen BV
2017 - € 57926 | 2018/2019 - € 187000 | 2020 - €
Omzet BV
2017 - € 867863 | 2018/2019 - € 2174772 | 2020 - €
Resultaat
ENERGIE & MILIEU FINANCIEEL RESULTAAT AANTAL INTERVENTIES PERSONEEL

MVO

It is your determination and persistence that will make you a successful person. - Kenneth J. Hutchins -

Maatschappelijk Verantwoord

Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zien wij als onze verantwoordelijkheid voor de effecten van onze besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu door transparant en ethisch gedrag (Bron: ISO 26000). Dit houdt in dat wij hierin willen groeien om aandacht te hebben voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties in hun activiteiten en kernstrategie integreren in nauwe samenwerking met onze stakeholders om: - zoveel mogelijk gedeelde waarde te creëren voor hun eigenaren/aandeelhouders en voor hun andere stakeholders en de samenleving als geheel; - mogelijke negatieve effecten op te sporen, te voorkomen en te verminderen.

Meerwaardecreatie in drie dimensies

MVO streeft systematisch naar economische (Profit), sociale (People) en milieu (Planet) verbetering. Dit wordt ook wel de'triple P bottomline' genoemd. Profit: goederen en diensten voortbrengen met meerwaarde als maatstaf voor de maatschappelijke waardering ervan. People: de gevolgen voor mensen en maatschappij binnen en buiten de onderneming. Planet: de effecten op het natuurlijke leefmilieu. De drie dimensies beïnvloeden elkaar, vullen elkaar aan en komen soms met elkaar in conflict. Het zoeken naar een evenwicht is dan ook één van de grote uitdagingen in MVO. Wij zien MVO als een business opportuniteit en niet uitsluitend als een risico of extra verplichtingen.
Sinds 2016 zijn we trots het kwaliteitslabel “Kwaliteitsvol Ziekenvervoer” gekregen te hebben. Met dit certificaat tonen wij aan te voldoen aan de verwachtingen van klanten / patiënten en dat wij de zorg- en dienstverlening continu willen verbeteren met kwaliteit en service. Op 17 maart 2006 richtte de Vlaamse Regering een onafhankelijke commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer  op. De commissie kreeg de opdracht minimum- kwaliteitseisen voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer  te bepalen, te actualiseren en de voortgang ervan te bewaken. In 2009 stelde de commissie een kwaliteitscharter op om de veiligheid, het comfort en de hygiëne van de patiënt beter te waarborgen tijdens het niet-dringend liggend ziekenvervoer. Er worden o.a. eisen gesteld met betrekking tot de organisatie van het ziekenvervoer,  het personeel en hun opleiding en de uitrusting van de ziekenwagens. Dit charter werd met medewerking van Vinçotte getoetst aan de praktijk. Vinçotte is dan ook de enige certificeerder met ervaring in dit charter, daarenboven hebben deze auditoren ook allen een grote expertise op vlak van secundair ziekenvervoer. Cijfers vind je terug op de hoofdwebsite.
SOCIAAL
ADRES Vlassenhout 14 9200 Dendermonde
CONTACT info@ambulancecentrum.net 24/7 052-20.20.20